Løs problemet

Spørg

dine kammerater

din lærer

Pernille Pind har lavet LOVPORT og vi er inspireret af denne lille problemløsningsøvelse.

Læs

Hvad står der egentligt i opgaven?

Omformuler

Forklar det med dine egne ord

Visionaliser

Hvordan vil det se ud hvis du skulle tegne det?

Planlæg

 

Overslag

– gæt et svar!

Regn

Tjek

video

Lille inspirationsvideo om hvad man gør når man sidder fast med et matematisk problem.

Klik her for at se videoen:

Problemløsning | Biteable